Uppvaknanden – en dialog mellan bild och text

Lavonen är känd inte bara som konstmålare och konstgrafiker utan också som fotokonstnär och författare. Lavonen har illustrerat dikterna i sin år 2005 utkomna diktsamling ”Havahtumisia”, uppvaknanden, med både målningar och grafik. Enligt Lavonen beskriver bilderna hans egna känslor. Det har sagts att typiskt för bilderna är tidlösheten, djupet och den melankoliska stämningen.

Lavonen dryftar via sina dikter och bilder hoppets, kärlekens, sorgens och dödens väsen. Även om dessa teman påverkar en djupt inuti väcker arbetena en känsla av hopp och tillit, en lovsång till varje människa och livets skönhet.Lavonen tilldelades år 2004 Finlandspriset som erkännande för hans mångsidiga och betydande konstnärliga karriär. En motivering lydde bland annat så här: Lavonens konstverk har ett budskap och de återger både den försvinnande stunden och aningen om det eviga. Arbetena berör och återger sitt budskap med sin personliga och känsliga röst.

Lavonen debuterade år 1978 och hans arbeten har varit utställda runt om i världen, bland annat i Sydamerika och i Europa i Danmark, Ungern, Frankrike, Tyskland och Spanien.

Text by Ulla Suortti


Sources:

Merja Rantanen: “Kuutti Lavonen musta viiva tuo esiin olennaisen”

Tiina Nyrhinen: “Ripaus vaikeuksia, aavistus ratkaisua”

Hannu Castrén: “Kuutti Lavonen – Mortals, Saints and Angels