Änglar och helgon berättar om mänskligheten och livet

Utgångspunkten för Lavonens klassiska änglafigurer och helgonfigurer finns i den italienska och franska renässans- och barockkonsten. Enligt Lavonen innebar besöket i barfotanunnornas kloster i Madrid år 1992 vändpunkten för hans konst. Han berördes framför allt av de överdimensionella bilderna på ärkeänglarna, som målades i klostret på 1600-talet. Lavonen blev intresserad av de vackra änglarna inom barockkonsten och deras betydelse, vilket fick honom att börja forska i änglar. Lavonen har konstaterat sig vara historikerkonstnär.

Det mänskliga budskapet förmedlas via ansiktet och händerna

Lavonen framställer ofta ansikten och händer i sina arbeten. Änglarnas ömma blick och välsignande händer påminner tittaren om trygghetens närvaro. Tittaren kan känna igen sig själv i verken: man ser sin egen bild i de sårbara och känsliga ansiktena. Det har sagts att det verkar som om Lavonens änglar bär på människors sorg, kärlek och den övergivnes smärta. Även om temat ligger mig nära vill jag göra bilderna mera allmänna. Jag gör gränsen mellan det intima och det allmänmänskliga suddig. Jag vill nå en bred tittarpublik, ge människorna en upplevelse av skönhet, har Lavonen konstaterat. Lavonen använder sig ofta av litografi, dvs. avtryck av teckning på sten, i sitt arbete. Metoden gör det möjligt att ge arbeten både tecknings- och målningsegenskaper på en och samma gång och ger möjlighet att använda en rik färgskala. Lavonen använder sig också gärna av metallgrafik, framför allt mjukgrundsgrafik, vilket gör det möjligt att fånga de fina avtrycken och linjerna i teckningar. Det har sagts att man i Lavonens arbeten kan se kontrasten mellan de tunga och melankoliska ansiktsdragen och de levande och lätta linjerna. Tekniken ger arbetena också skulpturegenskaper.lär mera..