Taideopinnot
2006 –  Lapin yliopisto, taiteiden tiedekunta, tohtorin tutkintoon tähtäävät opinnot
1980–84  Suomen Taideakatemian koulu
1983 Istituto Superiore per le Industrie Artistiche, Urbino, Italia

Tutkimuskohde - Bernardo Cavallino (1616–1656)

Kuutti Lavonen valmistelee väitöskirjaa ” Barokin aika, erityisesti italialainen taidemaalari Bernardo Cavallino (1616-1656)” Lapin yliopiston taiteiden tiedekuntaan. Työn ohjaajana toimii professori Marja Tuominen, valvojana professori Juhani Tuominen ja Italian taiteen asiantuntijana taidehistorian professori Antonio Musiari Torinon taideakatemiasta.

Salon taidemuseossa esillä olleiden uusien teosten osuus nimeltä ”Aamun hauraat kädet” liittyy Kuutti Lavosen valmistelun alla olevaan taiteen tohtorin tutkintoon. Väitöskirjan aiheena olevan napolilaisen taidemaalari Bernardo Cavallinon työt Kuutti Lavonen on kokenut itselleen läheiseksi ja ne ovat vaikuttaneet hänen omaan työskentelyynsä.

Barokkimestari on kiinnostanut Lavosta myös historiallisesti, ja hän on kirjoittanut tekstin Cavallinosta näyttelyjulkaisuun ”Aamun hauraat kädet - Les mains fragiles de l’Aurore”. Artikkelissa Kuutti Lavonen kuvailee Cavallinon tapaa työskennellä:

”Cavallinon hienovarainen, sisäistynyt tyyli ei ollut eikä ole tulkittavissa naturalismiksi. Anatomian sijaan Cavallino etsii figuuriin tarkkuuden ja näköisyyden psyykkisestä ulottuvuudesta käyttäen apuna ihmisyydestä kertovia myyttejä ja legendoja. Hän ei siis työskennellyt ainoastaan luonnonhavainnon vaan erityisesti sisäisen näkemyksen kautta.”

Tutkimukseen liittyvät näyttelyt
Aamun hauraat kädet
Salon taidemuseo 31.5. – 31.8.2009
 
Anteprima
Kuntsin modernin taiteen museo, Vaasa 15.2. - 24.4.2011
Österbottens museum, Vasa, 16.2. - 3.4.2011
 
Kuutti Lavonen ensemble / yhdessä
Wäinö Aaltosen museo, Turku 14.12.2012 – 24.2.2013

Tutkimukseen liittyvä näyttelyjulkaisu

Näyttelyjulkaisun taitto ja syntymässä oleva Kuutti Lavosen web-portaali ovat osa taiteen tohtorin tutkintoon liittyvistä opintosuorituksista.

Kuutti, Lavonen
Aamun hauraat kädet – Les Mains fragiles de l’Aurore (FI/FR) : Publications du musée des beaux-arts de Salo 14, 2008, ISBN 978-952-99735-8-3